Jag är civilekonom i botten, har till och med en gång i världen skrivit magisteruppsats inom marknadsföring. Målgruppstänkande, det vill säga att anpassa texten efter vilka som ska läsa den, är med andra ord väldigt viktigt för mig.

Gissa då om jag blir glad när jag får det här mailet från en kund: Tack för ännu ett bra jobb__ Perfekt editionerat till fastighetsägar-crowden!